جستجو

آبرایسیٛز

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آبرایسیٛز a:braýsyz – هیچ کیم طَرَفیٛندان حُرمَت قوْیوُلمایان، بی‌آبرای، سیٛلاغسیٛز. آبرایسیٛز ایشگأر. آبرایسیٛز آدَم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی