جستجو

آبادچیٛلیٛق

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آبادچیٛلیٛق a:ba:tçylyk - سِر. آبادلیٛق.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی